นาฬิกา

สถิติผู้เข้าชม

352746
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days

ประวัติโรงเรียน

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

     โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ตั้งอยู่เลขที่  ๓๒  หมู่ ๙  ถนนชยางกูร  ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๒  ตารางวา  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนในเครือรักกางเขน อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

     โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ   ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ ตามใบอนุญาตเลขที่  ๐๑/๒๕๕๔  

โดยนางสาวบวร  จำปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต  ได้รับอนุญาตให้เริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๓  หลักสูตรที่สอน สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551 

     เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๔  โดยมี ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน ในปีการศึกษา  2556 ซิสเตอร์สวาท  วาปีสังข์ เป็นผู้จัดการโรงเรียน และ ซิสเตอร์รัตนา  พันธ์วิไล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

ในปีการศึกษา  2560 ซิสเตอร์อุดร  อาษาสุข เป็นผู้จัดการโรงเรียน และ ซิสเตอร์รัตนา  พันธ์วิไล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

ในปีการศึกษา  2561-ปัจจุบัน ซิสเตอร์รัตนา  พันธ์วิไล เป็นผู้จัดการโรงเรียน และ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์  ๐๘-๐๗๓๔-๙๔๐๗   โทรสาร  ๐๔๕-๕๒๓-๑๑๘

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           Website : www.aveamnat.ac.th

Read 3382 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562 04:28

lms1lms 01lms 02lms 05lms 06