Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
สมัครสมาชิก
หรือ ยกเลิก

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ

เลขที่ 32 หมู่ 9  ถนน ชยางกูร 

ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ 080-734-9407  โทรสาร 045-523-118